Plan działania

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, ze zm.), zwaną ustawą o dostępności ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

Autor: Monika Urbaniak
Opublikował: Adam Zimny
Data publikacji: 01.03.2021
Ostatnia modyfikacja: 24.04.2023