Stan spraw

Sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym załatwiane są według kolejności wpływu w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 


Autor: Monika Urbaniak
Opublikował: Adam Zimny
Data publikacji: 23.10.2018
Ostatnia modyfikacja: 23.10.2018