Opłaty

Tytuł
Kwota
Konto
Zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego1.800,00 zł
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
24 1010 1528 0007 8122 3100 0000
Zmiany zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego900,00 zł
Zezwolenia na prowadzenie apteki18.000,00 zł
Zmiana/przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki3.600,00 zł
Opłata na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie innych ustaw40,00 zł
Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa lub prokury17,00 zł
Urząd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata skarbowa za wydanie innej decyzji administracyjnej10,00 zł
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony5,00 zł