Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 5/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

W nawiązaniu do Komunikatu Nr 3/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. przypominam, że przechowywanie oraz transportowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest elementarnym i priorytetowym zadaniem placówek zajmujących się obrotem i wydawaniem pacjentom produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Apteki, punkty apteczne i działy farmacji szpitalnej oraz placówki obrotu pozaaptecznego mają obowiązek magazynować leki w określonych przez producenta temperaturach otoczenia i wilgotności oraz zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej. Wszystkie ww. podmioty powinny prowadzić ewidencję odczytów z termometrów i higrometrów na każdej zmianie roboczej. W przypadku dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej, kierownik placówki ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania produktów leczniczych.

Wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmieniać właściwości fizyczno-chemiczne substancji czynnej leku i powodować jej zmianę na substancję niebezpieczną dla zdrowia. Tylko zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania gwarantuje, że lek będzie skuteczny i bezpieczny w deklarowanym przez producenta okresie.

W sposób szczególny należy zwracać uwagę na produkty lecznicze termolabilne, które należy przechowywać w warunkach chłodniczych między 2 st. C a 8 st. C (m.in. insuliny, szczepionki), część leków w sprayu, antybiotyków, pasków diagnostycznych – podczas ich wydawania z apteki farmaceuci powinni uczulać pacjentów na właściwe przechowywanie i transport oraz wydawać ww. produkty lecznicze w opakowaniach termoizolacyjnych. Niezwykle ważne jest również przekazanie pacjentowi informacji, gdy przyjmowany przez niego lek może powodować fototoksyczne lub fotoalergiczne reakcje skórne, aby mógł zabezpieczyć skórę przez ekspozycją na promienie słoneczne.