Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 5/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

W nawiązaniu do Komunikatu Nr 3/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. przypominam, że przechowywanie oraz transportowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest elementarnym i priorytetowym zadaniem placówek zajmujących się obrotem i wydawaniem pacjentom produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Apteki, punkty apteczne i działy farmacji szpitalnej oraz placówki obrotu pozaaptecznego mają obowiązek magazynować leki w określonych przez producenta temperaturach otoczenia i wilgotności oraz zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej. Wszystkie ww. podmioty powinny prowadzić ewidencję odczytów z termometrów i higrometrów na każdej zmianie roboczej. W przypadku dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej, kierownik placówki ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania produktów leczniczych.

Wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmieniać właściwości fizyczno-chemiczne substancji czynnej leku i powodować jej zmianę na substancję niebezpieczną dla zdrowia. Tylko zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania gwarantuje, że lek będzie skuteczny i bezpieczny w deklarowanym przez producenta okresie.

W sposób szczególny należy zwracać uwagę na produkty lecznicze termolabilne, które należy przechowywać w warunkach chłodniczych między 2 st. C a 8 st. C (m.in. insuliny, szczepionki), część leków w sprayu, antybiotyków, pasków diagnostycznych – podczas ich wydawania z apteki farmaceuci powinni uczulać pacjentów na właściwe przechowywanie i transport oraz wydawać ww. produkty lecznicze w opakowaniach termoizolacyjnych. Niezwykle ważne jest również przekazanie pacjentowi informacji, gdy przyjmowany przez niego lek może powodować fototoksyczne lub fotoalergiczne reakcje skórne, aby mógł zabezpieczyć skórę przez ekspozycją na promienie słoneczne.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 17.06.2019
Data publikacji 17.06.2019
Data aktualizacji 23.03.2020 12:44