Dokumenty

1.Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
2.Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
3.Zawieszenie działalności apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego
4.Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego
5.Wygaszenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego
6.Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
7.Uzyskanie / zmiana / rozszerzenie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe
8.Zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej
9.Zmiana na stanowisku kierownika
10.Wydanie opinii potwierdzającej spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego
11.Udzielenie zezwolenia na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej
12.Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze posiadające kategorię dostępności „RPW” / zawierające środek odurzający, substancję psychotropową
13.Udzielenie zgody na pełnienie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej
14.Zgłoszenie sprzedaży wysyłkowej
15.Uzyskanie zezwolenia na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych przez jednostki naukowe w zakresie swojej działalności statutowej, środków odurzających lub substancji psychotropowych
16.Uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup i-n, ii-n, iii-n i iv-n lub substancje psychotropowe grup ii-p, iii-p i iv-p
17.Zawiadomienie o posiadaniu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 zepsutych, sfałszowanych lub którym upłynął termin ważności
18.Zawiadomienie o posiadaniu PRODUKTÓW LECZNICZYCH zepsutych, sfałszowanych lub którym upłynął termin ważności, zawierających w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1Podmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia04.10.2021
Data publikacji04.10.2021
Data aktualizacji29.04.2024 13:23