Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze posiadające kategorię dostępności „RPW” / zawierające środek odurzający, substancję psychotropową