WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ZAKRESU LICZB BĘDĄCYCH UNIKALNYMI NUMERAMI IDENTYFIKUJĄCYMI RECEPTY NA PRODUKTY LECZNICZE POSIADAJĄCE KATEGORIĘ DOSTĘPNOŚCI „RPW” / ZAWIERAJĄCE ŚRODEK ODURZAJĄCY, SUBSTANCJĘ PSYCHOTROPOWĄMetryka dokumentu

wytworzono:04.10.2021przez Adam Zimny
wprowadzono:04.10.2021przez Adam Zimny
zmodyfikowano13.01.2022przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: