Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 3/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

 

Uprzejmie przypominam, że w myśl art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z pózn. zm.): ”Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki”.
Natomiast jak wynika z art. 42 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.): „Organ zezwalający udziela zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy spełniającemu wymagane prawem warunki uzyskania zezwolenia”.
Prawo farmaceutyczne w art. 99 ust 4a wskazuje, że „podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.” O obowiązkowej obecności farmaceuty w czasie pracy apteki stanowi art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne: „W godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1.”

W związku z powyższym informuję, że Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zobowiązaniu są do zapewnienia odpowiedniej liczby farmaceutów, adekwatnej do ustalonego czasu pracy apteki.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 08.02.2019
Data publikacji 08.02.2019
Data aktualizacji 23.03.2020 12:43