UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA STOSOWANIE W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE W ZAKRESIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCHMetryka dokumentu

wytworzono:14.01.2022przez Adam Zimny
wprowadzono:14.01.2022przez Adam Zimny
zmodyfikowano14.01.2022przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: