Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 2/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

 

W nawiązaniu do art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. Zmiana ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 1375) uprzejmie informuje, że Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

 • posiadają zezwolenie na prowadzenie:
  • hurtowni farmaceutycznej,
  • hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych,
  • apteki ogólnodostępnej,
  • punktu aptecznego.
 • są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi

oraz są jednocześnie wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 1 sierpnia 2019 r.):

  • poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo
  • wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przypadku niepodjęcia powyższych czynności, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega wykreśleniu z tego rejestru z dniem upływu terminu określonego w ust. 1.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 01.02.2019
Data publikacji 01.02.2019
Data aktualizacji 23.03.2020 12:43