Organy i osoby

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Monika Urbaniak kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Rzeszowie przy pomocy Kierowników Delegatur:

  • dr n. farm. Dariusz Jałoza w Krośnie
  • mgr farm. Alina Grzesiak w Tarnobrzegu
  • mgr farm. Urszula Markowicz-Kruk w Przemyślu

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest organem pierwszej instancji, właściwym w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.