Zasady i tryb zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego

Zgodnie z artykułem 36d ust. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. z 2021 r. , poz. 974 z późn. zm.) zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego zgłasza się Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu.

Opis niepożądanego działania produktu leczniczego sporządza się na formularzach dla:
1. Pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych,
2. Osoby wykonującej zawód medyczny
dostępnych na stronie internetowej Urzędu Rejestracji.

Zgłoszenia należy dokonywać na adres:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel. +48 (22) 492 11 00
fax. +48 (22)48 22 492-11-09
ndl@urpl.gov.plPodmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia12.10.2023
Data publikacji12.10.2023
Data aktualizacji12.10.2023 11:00