Status prawny

Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1992r. powołany został jako jednostka budżetowa inspektorat nadzoru farmaceutycznego. (Dz. Urz. MZiOS nr 1, poz. 1)

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w zakresie określonym w ustawie Prawo farmaceutyczne wykonuje zadania i kompetencje wojewódzkiej administracji zespolonej, w imieniu Wojewody, działając pod jego zwierzchnictwem. Aparatem pomocniczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.Metryka dokumentu

wytworzono:23.10.2018przez Adam Zimny
wprowadzono:23.10.2018przez Adam Zimny
zmodyfikowano23.10.2018przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje:

Ten wpis nie posiada wcześniejszych wersji.