Rejestr zmian BIP

25.10.2021Zamówienia w roku 2021
06.10.2021UDZIELENIE ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA APTEKI I DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ LUB DWÓCH DZIAŁÓW FARMACJI SZPITALNEJ
04.10.2021WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ZAKRESU LICZB BĘDĄCYCH UNIKALNYMI NUMERAMI IDENTYFIKUJĄCYMI RECEPTY NA LEKI POSIADAJĄCE KATEGORIĘ DOSTĘPNOŚCI „RPW”
04.10.2021UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA URUCHOMIENIE APTEKI SZPITALNEJ / DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ
04.10.2021WYDANIE OPINII POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KADROWO-LOKALOWYCH PRZEZ PLACÓWKĘ OBROTU POZAAPTECZNEGO
04.10.2021ZMIANA NA STANOWISKU KIEROWNIKA
04.10.2021ZAWIADOMIENIE O PROWADZENIU EWIDENCJI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY I-N ORAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH GRUPY II-P W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
04.10.2021UDZIELENIE ZGODY NA POSIADANIE W CELACH MEDYCZNYCH PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE
04.10.2021UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PUNKTU APTECZNEGO
04.10.2021WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ / PUNKTU APTECZNEGO
04.10.2021ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ / PUNKTU APTECZNEGO
04.10.2021PRZENIESIENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
04.10.2021UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
06.10.2021Dokumenty
21.09.2021Decyzje w roku 2021
31.08.2021Informacja dot. ogłoszenia ofertowego na wykonanie remontu instalacji c.o. i c.t. w budynku LKJL w Rzeszowie
25.10.2021Ogłoszenie ofertowe dotyczące remontu instalacji C.O. i C.T. w budynku LKJL w Rzeszowie – ZREALIZOWANO
25.10.2021Ogłoszenie ofertowe dotyczące remontu instalacji C.O. i C.T. w budynku LKJL w Rzeszowie – BRAK OFERT
06.10.2021Komunikaty 2021
10.05.2021Informacja dot. ogłoszenia ofertowego na wykonanie izolacji fundamentów budynku LKJL w Rzeszowie