Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW
tel. 17-862-05-45, fax 17-862-04-06
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
NIP: 813-11-05-614
REGON: 690069550
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /wif-rzeszow/SkrytkaESP

Godziny pracy:
poniedziałek 7.30 – 15.30
od wtorku do piątku 7.00 – 15.00

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: mgr farm. Monika Urbaniak
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel./fax 17-852-15-38
e-mail:lkjl@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości Leków: mgr Małgorzata Rębisz
Delegatura w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 KROSNO,
tel./fax 13-432-02-87
e-mail: krosno@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: dr n. farm. Dariusz Jałoza
Delegatura w Przemyślu
ul. Wodna 13, 37-700 PRZEMYŚL,
tel. 16 678-61-81, fax: 16 678-98-32
e-mail: przemysl@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: mgr farm. Urszula Markowicz-Kruk
Delegatura w Tarnobrzegu
ul. 1-go Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG,
tel. 15-823-27-83, fax 15-823-27-97
e-mail: tarnobrzeg@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: mgr farm. Anita Gawlikowska
Dodatkowo w poniedziałek pomiędzy godziną 15.30 a godziną 18.00 obsługa interesantów przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, z określeniem przedmiotu sprawy