Zamówienia publiczne w roku 2021

12.03.2021
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zestawu do miareczkowania potencjometrycznego na potrzeby Laboratorium Kontroli Jakości Leków
ZREALIZOWANO
16.04.2021
Ogłoszenie ofertowe dotyczące wykonania izolacji fundamentów budynku LKJL w Rzeszowie
ZREALIZOWANO
16.04.2021
Ogłoszenie ofertowe dotyczące remontu instalacji C.O. i C.T. w budynku LKJL w Rzeszowie
BRAK OFERT
03.08.2021
Ogłoszenie ofertowe dotyczące remontu instalacji C.O. i C.T. w budynku LKJL w Rzeszowie ZREALIZOWANO