Przedmiot działalności

Zadania Inspekcji Farmaceutycznej:

 • wykonywanie zadań związanych z kontrolą warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 i 4;
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, dział farmacji szpitalnej lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej oraz punktów aptecznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii dotyczących aptek, w których może być odbywany staż;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem działów farmacji szpitalnej w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych;
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.
 • kontrolowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami DPD,
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązków określonych w art. 4-30 oraz art. 35-42 rozporządzenia nr 2016/161.

Zadania Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • wykonywanie badań jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym badań kontrolnych jakości leków recepturowych i leków aptecznych pobranych w trakcie kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli seryjnej wstępnej surowców do sporządzania leków recepturowych i leków aptecznych,
 • kontrolowanie jakości produktów leczniczych,
 • wykonywanie analiz wody oczyszczonej stosowanej w aptekach do sporządzania leków recepturowych,
 • wykonywanie analiz wody oczyszczonej stosowanej do dializ w zakresie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i oznaczeń poziomu endotoksyn bakteryjnych,
 • przeprowadzanie badań czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni oraz zanieczyszczeń cząstkami mechanicznymi powietrza środowiska apteki lub wytwórni w ramach kontroli i na zlecenie,
 • prowadzenie badań skuteczności przeprowadzania procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem i za pomocą pary wodnej,
 • kontrolę jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych,
 • współudział w szkoleniu techników farmaceutycznych, studentów wydziału farmacji oraz magistrów farmacji przy odbywaniu stażów specjalizacyjnych.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 23.10.2018
Data publikacji 23.10.2018
Data aktualizacji 07.10.2021 14:26