Instrukcja

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie prowadzona jest w formie odrębnej strony internetowej pod adresem URL: bip.rzeszow.wif.gov.pl

W górnej części strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie znajduje się logo BIP.

Strona podmiotowa BIP posiada funkcję umożliwiającą wgląd do historii zmian wprowadzanych na stronę oraz rozwiązania techniczne pozwalające na kontrolę bezpieczeństwa informacji. Informacje zgromadzone na stronie kopiowane są systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji w celu zabezpieczenia przed utratą danych.

Informacje na stronie pogrupowane są tematycznie na moduły i akapity.

Zawartość poszczególnych modułów przedstawia Mapa serwisu.

Strona główna

Przenosi na stronę główną.

Mapa

Zawiera mapę strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Instrukcja

Zawiera instrukcję korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja

Zawiera dane teleadresowe redakcji oraz wykaz pracowników tworzących zespół redakcyjny strony podmiotowej BIP.

Kontakt

Zawiera adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie oraz godziny pracy Urzędu.

Platforma ePUAP

Zawiera opis platformy oraz linki z nią związane.

Strona główna BIP

Przenosi na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej.

Nasza strona

Przenosi na internetową stronę promocyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.

Urząd

Zamieszczone są tutaj podstawowe dokumenty określające organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, takie jak: Struktura organizacji, Status prawny, Regulamin. Regulamin Urzędu podany jest również w wersji dokumentu uwzględniającego wszystkie kolejne zmiany.

Aktualności

Podawane są tutaj na bieżąco ogłoszenia i informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu, m.in. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie (Praca w Urzędzie) oraz o zamówieniach publicznych, w tym o ogłoszonych przez Urząd przetargach (Zamówienia publiczne – profil nabywcy).

Informator

Zawiera informacje przydatne dla klienta Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie w zakresie procedur załatwiania poszczególnych spraw.

Poprzez akapit Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw można zapoznać się z metodami realizacji sparw obywatela w urzędzie administracji publicznej.

W akapicie Skargi i wnioski opisana jest procedura obowiązująca przy składaniu skarg i wniosków w Urzędzie. Można także zapoznać się z informacją o tym, jaki powinien być przedmiot skargi i wniosku oraz jakie organy są właściwe do ich rozpatrywania. Ponadto wskazany jest tryb przyjmowania klientów przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawach skarg i wniosków. Istotnym elementem jest również zapewnienie możliwości wysłania skargi pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W akapicie Udostępnianie informacji publicznej omówione są zasady dostępu do informacji publicznej oraz podane akty prawne, stanowiące podstawę udostępniania informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie. W tym miejscu można także pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W akapicie Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zostały omówione zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz podane akty prawne, stanowiące podstawę do korzystania z możliwości ponownego wykorzystywania informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie. Dodatkowo, można tutaj pobrać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Karty usług

Moduł ten zawiera katalog kart informacyjnych o usługach świadczonych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie.

W kartach informacyjnych przedstawiony jest szczegółowy opis procedur i wymogów, z jakimi klient spotka się przy załatwianiu w Urzędzie konkretnych spraw. Do niektórych kart informacyjnych dołączone są formularze wniosków i załączników, które można pobrać ze strony, wypełnić i wykorzystać przy załatwianiu sprawy.

Pozostałe informacje

Znajdują się tu informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Urzędu. Na bieżąco podawane są informacje z zakresu: listy podmiotów kontrolowanych w każdym miesiącu, informacje ważne dla aptek, pacjenta, hurtowni oraz dla podmiotów leczniczych, a także informacje o produktach leczniczych, informacja o dyżurach całodobowych aptek oraz dokumenty i cennik Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie.

W module tym znajduje się również akapit Rejestry, ewidencje i archiwa, który wskazuje na miejsce prowadzenia rejestrów lub ewidencji oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych. Ponadto, w akapicie tym jest przedstawiona informacja na temat archiwum zakładowego Urzędu.

Wyszukiwarka

Umożliwia wyszukanie informacji znajdujących się na stronie, które zawierają wyraz bądź wyrazy wpisane w okno wyszukiwarki. Jeśli nie wiemy gdzie szukać interesującej nas informacji, wpisujemy w okno wyszukiwarki wyraz kojarzony przez nas z daną tematyką i naciskamy przycisk szukaj. Wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty, które zawierają ten wyraz.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 26.10.2018
Data publikacji 26.10.2018
Data aktualizacji 23.04.2024 13:53