Tryb działania

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • zarządzenie nr 151/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Rzeszowie
  • Regulamin organizacyjny

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 23.10.2018
Data publikacji 23.10.2018
Data aktualizacji 29.04.2024 15:08