Informacja dot. ogłoszenia ofertowego na wykonanie izolacji fundamentów budynku LKJL w Rzeszowie

Do dnia 30 kwietnia b.r. wpłynęło 6 ofert na wykonanie izolacji budynku LKJL w Rzeszowie. W wyniku analizy i oceny ofert według kryterium przyjętego w ogłoszeniu wyłoniono ofertę, którą dostarczyło PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE “ZELBUD” SP. Z O.O.