Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie:

Adam Zimny, starszy informatyk w Dziale Organizacyjnym, Kadr, Spraw Socjalnych i Szkoleń Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.

Kontakt

  • tel. (17) 860-59-15
  • e-mail: admin@rzeszow.wif.gov.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie;
  • monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Podmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia16.09.2020
Data publikacji16.09.2020
Data aktualizacji26.03.2024 8:28