Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie:

Adam Zimny

starszy informatyk w Dziale Organizacyjnym, Kadr, Spraw Socjalnych i Szkoleń Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.

tel. (17) 860-59-15
e-mail: admin@rzeszow.wif.gov.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie;
3) monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.