Przeterminowane produkty lecznicze

Zużyte strzykawki, igły i maseczki to odpad komunalny, który powinien trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Najlepiej dostarczyć je w szczelnym pojemniku – zostaną zutylizowane w spalarni.

Adresy aptek i punktów aptecznych do których można przynieść przeterminowane bądź niepotrzebne już produkty lecznicze, które posiadają specjalnie do tego celu przystosowane pojemniki:Podmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia12.10.2023
Data publikacji12.10.2023
Data aktualizacji12.10.2023 10:57