Przeterminowane produkty lecznicze

Zużyte strzykawki, igły i maseczki to odpad komunalny, który powinien trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Najlepiej dostarczyć je w szczelnym pojemniku – zostaną zutylizowane w spalarni.

Adresy aptek i punktów aptecznych do których można przynieść przeterminowane bądź niepotrzebne już produkty lecznicze, które posiadają specjalnie do tego celu przystosowane pojemniki: