O Biuletynie

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Biuletyn ten jest realizacją prawa do informacji publicznej dla każdego na zasadach i w trybie okrelonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownemu wykorzystaniu. Ma za zadanie udostępnianie informacji o polityce wewnętrznej i zagranicznej, podmiotach wykonujących zadania publiczne, zasadach funkcjonowania, danych publicznych i majątku publicznym.

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie spełnia wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy nadzieję, że ułatwi to również Państwu korzystanie z naszego serwisu, stanowiącego część ogólnopolskiej sieci BIP.

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, która nie jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, należy wypełnić wniosek znajdujący się w zakładce Informator -> Udostępnienie informacji publicznej.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 17.12.2018
Data publikacji 17.12.2018
Data aktualizacji 23.04.2024 13:54