Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 4/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Przypominam o obowiązku umieszczania w aptece ogólnodostępnej i punkcie aptecznym, w miejscu widocznym dla pacjenta, następujących informacji:

 1. o możliwości nabycia zamiennika leku przepisanego na recepcie, którego cena detaliczna jest niższa niż cena przepisanego leku
  – art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn.zm.);
 2. o braku możliwości zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych z apteki, z wyjątkiem zwrotu z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego
  – art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn.zm.);
 3. o prawie do korzystania z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością:
  • kobiety w ciąży
  • osoby do 18 roku życia na podstawie zaświadczenia lekarskiego
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez II Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
 4. o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu
  – art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1446 z późn.zm.);
 5. adresu aktualnie dyżurującej apteki
  w związku z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn.zm.);
 6. danych teleadresowych:
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie,
  • Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 05.04.2019
Data publikacji 05.04.2019
Data aktualizacji 23.03.2020 12:42