O Biuletynie

 

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Biuletyn ten jest realizacją prawa do informacji publicznej dla każdego na zasadach i w trybie okrelonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownemu wykorzystaniu. Ma za zadanie udostępnianie informacji o polityce wewnętrznej i zagranicznej, podmiotach wykonujących zadania publiczne, zasadach funkcjonowania, danych publicznych i majątku publicznym.

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie spełnia wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy nadzieję, że ułatwi to również Państwu korzystanie z naszego serwisu, stanowiącego część ogólnopolskiej sieci BIP.

Pełna i aktualna lista usług dostępnych w Urzędzie znajduje się w Katalogu usług i dokumentów

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, która nie jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, należy wypełnić wniosek znajdujący się w zakładce Informator -> Udostępnienie informacji publicznej.Metryka dokumentu

wytworzono:17.12.2018przez Adam Zimny
wprowadzono:17.12.2018przez Adam Zimny
zmodyfikowano23.01.2019przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: