Plan kontroli

PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W RZESZOWIE
Lp.Placówki podlegające nadzorowi i kontroliPlan kontroli na 2023 r.
RodzajLiczba wg stanu na dzień 31.12.2022 r.OGÓŁEMw tym planowychw tym sprawdzających
1.Apteki ogólnodostępne62622617650
2.Apteki szpitalne, zakładowe25770
3.Działy Farmacji Szpitalnej7626242
4.Punkty apteczne12433276
5.Placówki obrotu pozaaptecznego13425223
6.Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)*41225223
7.Stacje sanitarno-epidemiologiczne21321
8. Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi1000
Razem141934528065

*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.