Plan kontroli

PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIE W 2022 r.
Lp.Placówki podlegające nadzorowi i kontroliPlan kontroli na 2022 r.
RodzajLiczba wg stanu na dzień 31.12.2020 r.OGÓŁEMw tym planowychw tym sprawdzających
1.Apteki ogólnodostępne64223017357
2.Apteki szpitalne, zakładowe261091
3.Działy Farmacji Szpitalnej7733303
4.Punkty apteczne12140355
5.Placówki obrotu pozaaptecznego13525223
6.Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)*49526224
7.Stacje sanitarno-epidemiologiczne2110100
8. Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi1000
Razem151837430173

*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.