Majątek WIF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości brutto 8 546 927,00- zł
w tym:

  • Środki trwałe: 7 256 820,- zł
  • Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie Inspektoratu, delegatur i laboratorium kontroli jakości leków: 1 248 258,- zł
  • Wartości niematerialne i prawne o wartości: 41 848,- zł


Metryka dokumentu

wytworzono:23.10.2018przez Adam Zimny
wprowadzono:23.10.2018przez Adam Zimny
zmodyfikowano04.03.2020przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: