Majątek WIF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości brutto:

9 136 023 zł

w tym:

  • Środki trwałe: 7 857 392 zł
  • Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie Inspektoratu, delegatur i laboratorium kontroli jakości leków: 1 236 783 zł
  • Wartości niematerialne i prawne o wartości: 41 848 zł

(stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)Metryka dokumentu

wytworzono:23.10.2018przez Adam Zimny
wprowadzono:23.10.2018przez Adam Zimny
zmodyfikowano04.02.2021przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: