Majątek WIF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości brutto:

9 287 264 zł

w tym:

  • Środki trwałe: 7 936 411 zł
  • Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie Inspektoratu, delegatur i laboratorium kontroli jakości leków: 1 244 551 zł
  • Wartości niematerialne i prawne o wartości: 40 557 zł
  • Zbiory biblioteczne: 65 745 zł

(stan na dzień 31 grudnia 2023 r.)Podmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia23.10.2018
Data publikacji23.10.2018
Data aktualizacji12.03.2024 14:14