Zgłoszenie wady jakościowej

Zasady zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wymagań zasadniczych wyrobu medycznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 57, poz. 347 z późn. zm.) zgłoszenie podejrzenia, że:

 • produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • wyrób medycznego nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom zasadniczym

dokonuje się niezwłocznie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Zgłoszenie podejrzenia przez:

 • kierownika apteki lub punktu aptecznego,
 • lekarza lub lekarza dentystę,
 • pielęgniarkę lub położną,
 • ratownika medycznego
 • felczera

oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny uprawnione do podawania pacjentowi produktu leczniczego lub stosowania wyrobu medycznego, następuje w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (pod tekstem) do ww. rozporządzenia.

Dodatkowo obowiązkiem zgłaszającego jest zabezpieczenie produktu leczniczego, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, umieszczając go lub jego pozostałość, w trawle zamkniętym opakowaniu z napisem „produkt leczniczy zabezpieczony – podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych”.

Dane kontaktowe do zgłaszania wad jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych:

 • w godzinach pracy urzędu:
  7:30-15:30 w poniedziałek
  7:00-15:00, od wtorku do piątku
  numery telefonów: 17 86 20 545;
  faks: 17 86 20 406
  e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 • poza godzinami pracy urzędu:
  faks: 17 86 20 406
  e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 • dodatkowo zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wymagań zasadniczych wyrobu medycznego można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /wif-rzeszow/SkrytkaESP


Podmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia19.06.2023
Data publikacji19.06.2023
Data aktualizacji19.06.2023 14:39

Plik Data dodania Pobrania
pdf Zgłoszenie wady jakościowej 19.06.2023 14:38 82