Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zamiar rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 481) w § 6 pkt 2 określono, iż na stroni internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się min. wyraźnie widoczne wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową.

Nazwa aptekiAdresTelefonStrona internetowa
Apteka Rodzinnaul. Słowackiego 4
36-200 BRZOZÓW
13 491 12 35www.apteka-rodzinna.eu
Apteka ogólnodostępnaul. Krakowska 10
39-200 DĘBICA
14 670 34 02www.centrum-apteka.pl
APTEKA LAFARMAul. Piłsudskiego 56
37-100 ŁAŃCUT
723 282 356https://papin.pl/apteka-lafarma-lancut
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta37-122 ALBIGOWA 1054a17 225 00 33aptekadlapacjenta.pl
Codziennaul. Pisarka 1C
39-300 MIELEC
17 583 25 71www.aptekacodzienna.pl
mielecpisarka.aptekacodzienna.pl
RÓŻANAul. Św. Jana Nepomucena 13 2/3
37-700 PRZEMYŚL
884 282 206www.apteka-rozana.eu
APTEKA LAFARMAul. Jana Pawła II 25b
39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
17 221 62 09https://papin.pl/apteka-lafarma-sedziszow
Apteka Pod Gwiazdąul. Azalii Pontyjskiej 2A
37-310 NOWA SARZYNA
500 623 943www.aptekapodgwiazda.pl
Apteka LAFARMAul. Piłsudskiego 44
35-505 RZESZÓW
17 777 18 10https://papin.pl/apteka-lafarma-rzeszow
Kraina Leków37-232 Jawornik Polski 21516 651 41 77www.krainalekow.plPodmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia18.10.2022
Data publikacji18.10.2022
Data aktualizacji28.05.2024 9:20