Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

W nawiązaniu do Komunikatów Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nr 1/2017 z dnia 30 marca 2017 r. i nr 5/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz do art. 47c i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zm.) uprzejmie informuje o poszerzeniu katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez:

  • osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez II Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przypominam o obowiązku umieszczenia w aptece i punkcie aptecznym, w miejscu widocznym dla pacjentów ww. informacji.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 22.01.2019
Data publikacji 22.01.2019
Data aktualizacji 23.03.2020 12:44