Status prawny

Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1992r. powołany został jako jednostka budżetowa inspektorat nadzoru farmaceutycznego. (Dz. Urz. MZiOS nr 1, poz. 1)

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w zakresie określonym w ustawie Prawo farmaceutyczne wykonuje zadania i kompetencje wojewódzkiej administracji zespolonej, w imieniu Wojewody, działając pod jego zwierzchnictwem. Aparatem pomocniczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 23.10.2018
Data publikacji 23.10.2018
Data aktualizacji 23.10.2018 12:09