Organy i osoby

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
mgr farm. Monika Urbaniak
kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Rzeszowie przy pomocy Kierowników Delegatur:

  • Od 1 września 2019 r. dr n. farm. Dariusz Jałoza w Krośnie
  • mgr farm. Alina Grzesiak w Tarnobrzegu
  • mgr farm. Urszula Markowicz-Kruk w Przemyślu

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest organem pierwszej instancji, właściwym w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.