Majątek WIF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości brutto 8 386 959,00- zł
w tym:

  • Środki trwałe: 7 195 549,- zł
  • Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie Inspektoratu, delegatur i laboratorium kontroli jakości leków: 1 149 562,- zł
  • Wartości niematerialne i prawne o wartości: 41 848,- zł


Metryka dokumentu

wytworzono:23.10.2018przez Adam Zimny
wprowadzono:23.10.2018przez Adam Zimny
zmodyfikowano31.05.2019przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: