Majątek WIF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości brutto:

9 282 710 zł

w tym:

  • Środki trwałe: 7 998 106 zł
  • Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie Inspektoratu, delegatur i laboratorium kontroli jakości leków: 1 242 756 zł
  • Wartości niematerialne i prawne o wartości: 41 848 zł

(stan na dzień 31 grudnia 2021 r.)