Majątek WIF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości brutto:

9 200 190 zł

w tym:

  • Środki trwałe: 7 877 806 zł
  • Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie Inspektoratu, delegatur i laboratorium kontroli jakości leków: 1 213 238 zł
  • Wartości niematerialne i prawne o wartości: 39 408 zł
  • Zbiory biblioteczne: 69 738 zł

(stan na dzień 31 grudnia 2022 r.)


 

Autor: Monika Urbaniak
Opublikował: Adam Zimny
Data publikacji: 23.10.2018
Ostatnia modyfikacja: 24.02.2023