Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zamiar rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 481) w § 6 pkt 2 określono, iż na stroni internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się min. wyraźnie widoczne wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową.

Nazwa aptekiAdresTelefon/FaxStrona
Apteka ogólnodostępna
Apteka Rodzinna
ul. Słowackiego 4
36-200 BRZOZÓW
tel. 13 491 12 35www.apteka-rodzinna.eu
Apteka ogólnodostępnaul. Krakowska 10
39-200 DĘBICA
tel. 14 670 34 02
fax: 14 670 34 02
www.centrum-apteka.pl
Apteka ogólnodostępna
APTEKA LAFARMA
ul. Piłsudskiego 56
37-100 ŁAŃCUT
tel. 17 224 00 06
fax: 17 224 00 06
https://papin.pl/apteka-lafarma-lancut
Apteka ogólnodostępna
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta
37-122 ALBIGOWA 1054atel. 17 225 00 33
fax: wew. 25
aptekadlapacjenta.pl
Apteka ogólnodostępna
Codzienna
ul. Pisarka 1C
39-300 MIELEC
tel. 17 583 25 71www.aptekacodzienna.pl
Apteka ogólnodostępna
RÓŻANA
ul. Św. Jana Nepomucena 13 2/3
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 733 60 73www.apteka-rozana.eu
Apteka ogólnodostępna
APTEKA LAFARMA
ul. Jana Pawła II 25b
39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
tel. 17 221 62 09https://papin.pl/apteka-lafarma-sedziszow
Apteka ogólnodostępna
HIPOKRATES
ul. Asnyka 2
35-001 RZESZÓW
tel. 17 853 30 53
fax: 17 853 30 53
www.homeolek.pl
Apteka Pod Gwiazdąul. Azalii Pontyjskiej 2A
37-310 NOWA SARZYNA
tel. 17 241 31 00
fax. 17 241 31 00
www.aptekapodgwiazda.pl
Apteka ogólnodostępna
Apteka LAFARMA
ul. Piłsudskiego 44
35-505 RZESZÓW
tel. 17 777 18 10
fax: 17 785 15 51
https://papin.pl/apteka-lafarma-rzeszow