Informacja dot. ogłoszenia ofertowego na wykonanie izolacji fundamentów budynku LKJL w Rzeszowie

W związku z upływem, z dniem 30 kwietnia 2021 r. terminu do składania ofert dotyczących wykonania izolacji fundamentów budynku LKJL w Rzeszowie, informujemy, że ich komisyjne otwarcie odbędzie się, z uwzględnieniem czasu na wpływ ofert złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w dniu 6 maja 2021 r. o godzinie 10.00.