Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

ul. Warszawska 12a
35-205 RZESZÓW

tel. 17-862-05-45
fax 17-862-04-06

e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

strona: www.rzeszow.wif.gov.pl

NIP: 813-11-05-614
REGON: 690069550

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /wif-rzeszow/SkrytkaESP

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 – 15:30
od wtorku do piątku 7.00 – 15.00

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: mgr farm. Monika Urbaniak

Laboratorium Kontroli Jakości Leków

ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel./fax 17-852-15-38
e-mail:lkjl@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości Leków: mgr Małgorzata Rębisz

Delegatura w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 KROSNO,
tel./fax 13-432-02-87
e-mail: krosno@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: dr n. farm. Dariusz Jałoza

Delegatura w Przemyślu

ul. Wodna 13, 37-700 PRZEMYŚL,
tel. 16 678-61-81, fax: 16 678-98-32
e-mail: przemysl@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: mgr farm. Urszula Markowicz-Kruk

Delegatura w Tarnobrzegu

ul. 1-go Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG,
tel. 15-823-27-83, fax 15-823-27-97
e-mail: tarnobrzeg@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: mgr farm. Alina Grzesiak