UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA STOSOWANIE W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE W ZAKRESIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH