UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA URUCHOMIENIE APTEKI SZPITALNEJ / DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

UWAGA:
Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na uruchomienie działu farmacji szpitalnej, należy równocześnie wystąpić z wnioskiem o uchylenie (jeżeli była wydane zezwolenie PWIF na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe) przedmiotowej zgody z dniem uruchomienia działu farmacji szpitalnej.