Strona główna

SiedzibaZapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Biuletyn ten jest realizacją prawa do informacji publicznej dla każdego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownemu wykorzystaniu. Ma za zadanie udostępnianie informacji o polityce wewnętrznej i zagranicznej, podmiotach wykonujących zadania publiczne, zasadach funkcjonowania, danych publicznych i majątku publicznym.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie

Nasz adres:

ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel. 17-862-05-45, fax 17-862-04-06,
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
strona: rzeszow.wif.gov.pl
ePUAP: /wif-rzeszow/SkrytkaESP

więcej

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

Sekretariat – parter, pokój 006
Przyjmowanie prób – pierwsze piętro, pokój 105

Ostatnio dodano

więcej informacji