Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

SPRAWOZDANIA WIF


Sprawozdanie z działalności za 2016 r.:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie
  • Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie
    • Załącznik 1
    • Załącznik 2
    • Załącznik 3


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej PWIF za 2016 r.:

  • Dokument


ARCHIWUM SPRAWOZDAŃ

2017 r.  2016 r.  2015 r.  2014 r.  2013 r.  2012 r.  2011 r.  2010 r.  2009 r.  2008 r.  2007 r.  2006 r. 


Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 18125
Opublikował(a): Adam Zimny (25-10-2007, 14:02)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (17-03-2016, 09:08)