Strona główna

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Biuletyn ten jest realizacją prawa do informacji publicznej dla każdego na zasadach i w trybie okrelonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownemu wykorzystaniu. Ma za zadanie udostępnianie informacji o polityce wewnętrznej i zagranicznej, podmiotach wykonujących zadania publiczne, zasadach funkcjonowania, danych publicznych i majątku publicznym.

Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy nadzieję, że ułatwi to również Państwu korzystanie z naszego serwisu, stanowiącego część ogólnopolskiej sieci BIP.

Pełna i aktualna lista usług dostępnych w Urzędzie znajduje się w Katalogu usług

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, która nie jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, należy wypełnić wniosek znajdujący się w zakładce Udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek ten, podobnie jak inna korespondencja kierowana do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, może być doręczona:

1) w formie papierowej:

  • pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów,
  • osobiście, poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie Urzędu (pokój 006).

2) elektronicznie – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 z późn. zm.):

  • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie, w sekretariacie Urzędu (pokój 006),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: biuro@rzeszow.wif.gov.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie na platformie ePUAP (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP).

Godziny otwarcia urzędu:

  • Poniedziałek: 7.30-15.30
  • Od wtorku do piątku: 7.00 – 15.00

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

  • /wif-rzeszow/SkrytkaESP
  • /wif-rzeszow/skrytka


Metryka dokumentu

wytworzono:19.10.2018przez Adam Zimny
wprowadzono:19.10.2018przez Adam Zimny
zmodyfikowano19.10.2018przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje:

Ten wpis nie posiada wcześniejszych wersji.