Plan kontroli aptek

PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIE W 2019 r.
Lp.Placówki podlegające nadzorowi i kontroliwg planu na rok 2019
RodzajLiczba wg stanu na dzień 31.12.2018 r.OGÓŁEMw tym planowychw tym sprawdzających
1.Apteki ogólnodostępne711289176113
2.Apteki szpitalne, zakładowe26981
3.Działy Farmacji Szpitalnej8136342
4.Punkty apteczne133382414
5.Placówki obrotu pozaaptecznego13823221
6.Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)499*332211
7.Stacje sanitarno-epidemiologiczne23990
8. Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi1000
Razem1113(1612)437295142

*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.Metryka dokumentu

wytworzono:08.05.2019przez Adam Zimny
wprowadzono:08.05.2019przez Adam Zimny
zmodyfikowano08.05.2019przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: