Plan kontroli aptek

PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIE W 2020 r.
Lp.Placówki podlegające nadzorowi i kontroliwg planu na rok 2020
RodzajLiczba wg stanu na dzień 31.12.2019 r.OGÓŁEMw tym planowychw tym sprawdzających
1.Apteki ogólnodostępne68727418094
2.Apteki szpitalne, zakładowe251192
3.Działy Farmacji Szpitalnej7315123
4.Punkty apteczne12629272
5.Placówki obrotu pozaaptecznego13225223
6.Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)*369232211
7.Stacje sanitarno-epidemiologiczne21330
8. Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi10--
Razem1065(1434)380275105

*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.Metryka dokumentu

wytworzono:08.05.2019przez Adam Zimny
wprowadzono:08.05.2019przez Adam Zimny
zmodyfikowano14.01.2020przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: