Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA


Na stronie biuletynu do wglądu są następujące rejestry:Na dzień dzisiejszy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie prowadzi:

  • Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych zgodnie z wymogami art. 107 Prawa farmaceutycznego (zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U.Nr 64 poz.565 - w dniu 3.02.2006 r. rejestr zoztał zgłoszony do rejestru publicznego);
  • Rejestr aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, działów farmacji szpitalnej, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, komór przeładunkowych i placówek obrotu pozaaptecznego zgodnie z zapisami art. 109 Prawa farmaceutycznego;
  • Rejestr udzielanych zwolnień apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P;
  • Rejestr udzielonych zgód na posiadanie w celach medycznych środków odurzających, substancji psychotropowych;
  • Rejestr zezwoleń specjalnych na prekursory kategorii 1
  • Rejestr książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • Rejestr powiadomień zatrzymania dla postępowania karnego środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • Rejestr podmiotów prowadzących dodatkowo elektroniczną ewidencję środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • Rejestr aptek, punktów aptecznych prowadzących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych bez przepisu lekarza;
  • Archiwum zakładowe.
Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 4635
Opublikował(a): Adam Zimny (02-07-2008, 12:15)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (15-10-2018, 08:45)