REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA


Na stronie biuletynu do wglądu są następujące rejestry:Na dzień dzisiejszy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie prowadzi:

  • Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych zgodnie z wymogami art. 107 Prawa farmaceutycznego (zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U.Nr 64 poz.565 - w dniu 3.02.2006 r. rejestr zoztał zgłoszony do rejestru publicznego);
  • Rejestr aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, działów farmacji szpitalnej, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, komór przeładunkowych i placówek obrotu pozaaptecznego zgodnie z zapisami art. 109 Prawa farmaceutycznego;
  • Rejestr udzielanych zwolnień apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P;
  • Rejestr udzielonych zgód na posiadanie w celach medycznych środków odurzających, substancji psychotropowych;
  • Rejestr zezwoleń specjalnych na prekursory kategorii 1
  • Rejestr książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • Rejestr powiadomień zatrzymania dla postępowania karnego środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • Rejestr podmiotów prowadzących dodatkowo elektroniczną ewidencję środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • Rejestr aptek, punktów aptecznych prowadzących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych bez przepisu lekarza;
  • Archiwum zakładowe.
Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 4571
Opublikował(a): Adam Zimny (02-07-2008, 12:15)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (09-08-2012, 12:22)