Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

HISTORIA ZMIAN


TytulRedakcjaPublikacja
   
...30-11-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny19-11-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny15-11-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny15-11-2018
Procedura zakładania kont w systemie P1 dla p.o. kierownika apteki ...Adam Zimny15-11-2018
12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspekt ...Adam Zimny08-11-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny09-10-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny09-10-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny09-10-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny09-10-2018
Komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z zakresu w ...Adam Zimny26-09-2018
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrot ...Adam Zimny25-09-2018
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątki ruchomego WIF w Rzeszowi ...Adam Zimny18-09-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny18-09-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny18-09-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny18-09-2018
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątki ruchomego WIF w Rzeszowi ...Adam Zimny12-09-2018
Ogłoszenie o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego ...Adam Zimny05-09-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny04-09-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny04-09-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny04-09-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny28-08-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny28-08-2018
Rejestr kontroli podmiot ...Adam Zimny28-08-2018
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrot ...Mariusz Brończyk03-08-2018
Dyżury aptek ogólnodostępnych w Dębicy od 1 siepnia 2018 r. ...Adam Zimny01-08-2018
Zakaz ...Adam Zimny27-07-2018
Zakaz ...Adam Zimny27-07-2018
Adam Zimny05-07-2018
Adam Zimny04-07-2018
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | »