TRYB DZIAŁANIA


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • zarządzenie nr 151/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Rzeszowie
  • regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie .
Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 6438
Opublikował(a): Adam Zimny (25-10-2007, 13:13)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (19-09-2017, 14:22)