Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

TRYB DZIAŁANIA


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • zarządzenie nr 151/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Rzeszowie
  • regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie .
Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 6479
Opublikował(a): Adam Zimny (25-10-2007, 13:13)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (19-09-2017, 14:22)