STATUS PRAWNY


Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1992r. powołany został jako jednostka budżetowa inspektorat nadzoru farmaceutycznego. (Dz. Urz. MZiOS nr 1, poz. 1)

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w zakresie określonym w ustawie Prawo farmaceutyczne wykonuje zadania i kompetencje wojewódzkiej administracji zespolonej, w imieniu Wojewody, działając pod jego zwierzchnictwem. Aparatem pomocniczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.

Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 11288
Opublikował(a): Adam Zimny (25-10-2007, 11:23)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (19-10-2009, 11:04)