Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


Zadania Inspekcji Farmaceutycznej:

 • wykonywanie zadań związanych z kontrolą warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 i 4;
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, dział farmacji szpitalnej lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej oraz punktów aptecznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii dotyczących aptek, w których może być odbywany staż;
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem działów farmacji szpitalnej w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych;
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.
 • kontrolowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami DPD

Zadania Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • wykonywanie badań jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym badań kontrolnych jakości leków recepturowych i leków aptecznych pobranych w trakcie kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli seryjnej wstępnej surowców do sporządzania leków recepturowych i leków aptecznych,
 • kontrolowanie jakości produktów leczniczych,
 • wykonywanie analiz wody oczyszczonej stosowanej w aptekach do sporządzania leków recepturowych,
 • wykonywanie analiz wody oczyszczonej stosowanej do dializ w zakresie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i oznaczeń poziomu endotoksyn bakteryjnych,
 • przeprowadzanie badań czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni oraz zanieczyszczeń cząstkami mechanicznymi powietrza środowiska apteki lub wytwórni w ramach kontroli i na zlecenie,
 • prowadzenie badań skuteczności przeprowadzania procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem i za pomocą pary wodnej,
 • kontrolę jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych,
 • współudział w szkoleniu techników farmaceutycznych, studentów wydziału farmacji oraz magistrów farmacji przy odbywaniu stażów specjalizacyjnych.

Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 9159
Opublikował(a): Adam Zimny (25-10-2007, 12:59)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (18-04-2016, 13:47)